Skip to main content

Anne ten Ham

HET WATER KOMT

Texel als eiland bestaat bij gratie van het water, maar wordt er ook door bedreigd. De hoogte van het gras verwijst naar toekomstig ondergelopen land.
Alles begint met toestemming en medewerking van de eigenaar van het land en de schapen. In maart kan ik dan de tekst met schapen flexnet afzetten. De schapen kunnen de rest van het land gewoon kort grazen terwijl het gras binnen de netten hoog kan groeien. Begin juni zal ik de netten verwijderen. De schapen zullen het hogere gras dan waarschijnlijk met rust laten en alleen het kortere gras eten waardoor de tekst de 4 dagen van Klifhanger goed leesbaar blijft. Zodra ik weet hoeveel m2 ik mag gebruiken kan ik de grootte van de tekst HET WATER KOMT berekenen.

Atelierbezoek 29.03.23

Op de parkeerstrook wordt door een aannemer een openlucht schaarhoogwerker geplaatst welke onder begeleiding ieder uur 10 minuten met een groepje publiek omhoog gaat. Daarvoor kunnen een beperkt aantal kaarten worden vrijgegeven.
Staande op de hoogwerker zijn de tekst, de schapen, het dorp en het eiland goed te overzien. Een drone zal regelmatig lucht opnames maken van het weiland waarin de tekst steeds beter leesbaar wordt naarmate het gras groeit. Op de website zal dit proces gepresenteerd worden.

annetenham.nl