Skip to main content

Klifhanger - kunst op locatie

Klifhanger is een 2-jaarlijks terugkerende kunstmanifestatie op locaties in en rond Den Hoorn op Texel. De eerstvolgende edite vindt juni 2025 plaats. 

Klifhanger is een kunstroute in en rond Den Hoorn op Texel waar kunstenaars op erven en akkers, in schuurtjes en woonkamers en in het duingebied hun kunstwerk tentoonstellen. Werk dat speciaal is gemaakt voor de locatie én dat een sterke binding heeft met de plaats waar het wordt gepresenteerd.

Klifhanger wordt georganiseerd door Stichting Klifhanger. De doelstellingen van Klifhanger zijn sinds jaar en dag:

  • Versterken van de sociale cohesie in het dorp en de omgeving.
  • Met kunst in de openbare ruimte een bijdrage leveren aan het bereiken van een groot en breed publiek voor cultuur.
  • Het dorp als toeristisch product versterken (village-marketing).